Nowości
17.03.2007
Nowa, odświeżona strona
czytaj więcej...

Oferta

SZACUNEK NIERUCHOMOŚCIFirma GEODET wykonuje szacunki nieruchomości w szerokim tego słowa znaczeniu.
Pomaga w całym procesie wykorzystując wszelkie dostępne dane, między innymi zawarte w:
  • księgach wieczystych
  • katastrze nieruchomości
  • ewidencji sieci uzbrojenia terenu
  • tabelach taksacyjnych i na mapach taksacyjnych
  • planach miejscowych
  • wykazach prowadzonych przez urzędy skarbowe
  • umowach, orzeczeniach, decyzjach i innych dokumentach, będących podstawą wpisu do ksiąg wieczystych, rejestrów, a także do wyciągów z operatów szacunkowych przekazywanych do katastru.